Baza patentów :: Akademia Rolnicza, Szczecin - ADMINISTRATION
Tytuł projektu:
   
Imię i nazwisko twórcy:
   
Numer zgłoszenia w UP:
   
Data zgłoszenia do UP (RRRR-MM-DD):
Od:      Do:   
Data decyzji UP (RRRR-MM-DD):
Od:      Do:   
Numer patentu/prawa ochronnego:
   
Rodzaj projektu
wynalazczego:
   
Wydział/jednostka uczelni:
   
Typ decyzji UP:
   
Status:
   
Data BUP:
Od:      Do:   
Numer BUP:
   
Data WUP:
Od:      Do:   
Numer WUP: